Thương mại điện tử 2011-2015: Phát triển chiều sâu

Kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2011-2015 được Cục TMĐT và CNTT đặt ra với mục tiêu lớn hơn và tầm nhìn xa hơn dựa trên kết quả và kinh nghiệm của giai đoạn trước.

Đọc thêm...
 
Quản trị tinh gọn: Dám “dọn”?

“Nhờ ứng dụng CNTT mà năng suất tăng lên 25% chỉ trong vòng ba ngày...”. Đây là thực tế triển khai LEAN tại Nhà máy May Khang Vĩnh Phong Phú (KVPP), do chính người trong cuộc chia sẻ...

Đọc thêm...
 
Quản lý chất lượng: Bắt đầu từ lãnh đạo

Chỉ 2% doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, 75% sử dụng công nghệ của thế kỷ trước, 70% giám đốc trên cả nước thiếu khả năng quản trị, cơ chế lạc hậu, chuyển dịch kinh tế chậm...

Đọc thêm...
 
Tái cấu trúc để công nghệ hỗ trợ tốt kinh doanh

Muốn triển khai các hoạt động kinh doanh TMĐT hiệu quả, doanh nghiệp cần quan tâm đến kiến trúc doanh nghiệp. Đây là chủ đề chính của Diễn đàn TMĐT 2011 diễn ra tại Hà Nội ngày 17/11/2011.

Đọc thêm...