Software Quản lý hoạt động của NVKD

Phần mềm quản lý kinh doanh Sales Performance Management (e-SPM)


1. Mục tiêu của e-SPM

    * Bạn muốn quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh và các hoạt động, kết quả của họ nhưng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào?
    * Bạn không biết làm cách nào để do lường hiệu quả, đánh giá các hoạt động và kết quả làm việc của đội ngũ kinh doanh của mình?
    * Bạn chưa biết cách để ứng  dụng mô hình Cân bằng điểm BSC (Balance Score Card) và ứng dụng đo lường theo các chỉ số KPIs (Key Performance Indicators) vào bộ phận kinh doanh của mình sao cho đơn giản nhất mà vẫn mang lại hiệu quả

E-SPM của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện tất cả các vấn đề nêu trên. Hệ thống của chúng tôi không chỉ là ứng dụng quản lý khách hàng, hoạt động của nhân viên kinh doanh mà còn là 1 giải pháp giúp bạn đánh giá được hiệu quả làm việc của đội ngũ kinh doanh của mình, giúp bạn thiết lập mô hình công việc để đạt được chỉ tiêu doanh thu công ty đề ra


Lợi ích:
 - Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người, không còn cảm thấy số lượng công việc quá lớn đè lên đôi vai.
 - Giúp đội ngũ nhân viên tiếp cận & phục vụ KH chuyên nghiệp hơn bởi phương pháp quản lý công việc rất khoa học.
 - Giảm tối thiểu thời gian quản lý.
 - Báo cáo rõ ràng, nhanh chóng, mọi nơi mọi lúc.
 - Khả năng mở rộng quy mô một cách dễ dàng.
 - Kiểm soát toàn bộ hoạt động của phòng KD trong tầm tay.
 - ..
2. Các chức năng chính

    * Quản lý khách hàng

           i. Thông tin KH, phân loại KH, nhân sự liên quan của cty KH -> phục vụ cho việc chăm sóc KH
          ii. Tìm kiếm thông tin KH (cơ bản, nâng cao)
         iii.Thông tin hợp đồng/ đơn hàng/ lịch sử đặt hàng/ Doanh thu theo từng: thời gian, loại sản phẩm. Ngoài ra còn có các thông tin về nhu cầu đặt hàng/ kế hoạch đặt hàng (hàng gì, số lượng, thời gian)

    * Quản lý công việc của nhân viên kinh doanh

           i. Công việc hàng ngày không liên quan tới KH
          ii.Công việc hàng ngày liên quan tới KH, kiểm soát theo các loại giao dịch với KH (vd: tìm kiếm, email, dt, cuộc hẹn, báo giá, hợp đồng, ..) . Tích hợp các chức năng: SMS, EMAIL, quản lý version báo giá/hợp đồng, xuất PDF, SCAN/ EXPORT ra PDF để import vào hệ thống lưu trữ version
         iii. Cấp quản lý có thể tương tác giao việc (liên quan tới từng KH của từng nhân viên hoặc những việc văn phòng không liên quan tới KH)
          iv. Ngược lại, khi nhân viên thực hiện công việc được giao hoặc công việc phát sinh chủ động từ họ, cấp quản lý cũng có thể nắm được kết quả/ tình trạng theo từng task, từng KH, từng nhân viên và có thể nhanh chóng đưa ra các giải pháp hỗ trợ/ yêu cầu nhân viên của mình thực hiện tiếp tục các task đang thực hiện
           v. Ngoài ra, hệ thống còn có phân hệ Quản lý hồ sơ nhân viên phòng KD, chấm công, chấm ABC, tính lương, thưởng,..

    * Đo lường hiệu quả công việc của từng nhân viên kinh doanh

          i. Xây dựng bộ tiêu chí làm việc cho từng bộ phận, có định lượng về khối lượng công việc và đo lường trong thời gian nhất định
         ii. Hệ thống report cho từng nhân viên để họ có thể kiếm soát công việc và kết quả của mình
        iii. Hệ thống report cho phép cấp quản lý có thể kiếm soát công việc và kết quả của nhân viên của mình (theo từng đối tượng, theo từng nhóm/ bộ phận) theo hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm

    * Quản trị hệ thống

          i. Cấp quản lý nghiệp vụ
           - Định nghĩa các KPIs/ giao dịch/ task và mức lượng hóa, mức thời gian đo
           - Tạo user cho nhân viên, theo từng nhóm, cấp quyền cho user theo từng nhóm/ bộ phận
           - Trích xuất các hệ thống báo cáo theo nhu cầu: doanh thu, kết quả/ kế hoạch (%) theo từng thời gian, từng cá nhân, từng nhóm, tổng toàn phòng,..

         ii. Cấp quản trị hệ thống

          - Định nghĩa các KPIs/ giao dịch/ task và mức lượng hóa, mức thời gian đo
          - Tạo user cho quản lý/ nhân viên, theo từng nhóm, cấp quyền cho user theo từng nhóm/ bộ phận
          - Kiểm soát các log file của từng user khi truy cập vào hệ thống & các tương tác của họ

3. Mô hình hệ thống