BPO là gì?

Business Process Outsourcing (BPO) là gì?


Có nhiều cách nói khác nhau về BPO trong tiếng Việt là: “Thuê ngoài qui trình kinh doanh” hoặc “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp” hoặc “Dịch vụ thuê ngoài”, hoặc “Gia công quy trình kinh doanh”.


BPO là khái niệm để chỉ việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp (in-house) nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cũng như khả năng tập trung phát huy những mặt mạnh của doanh nghiệp.


Khái niệm BPO được nhắc đến tại Việt Nam từ cuối năm 2005, nhưng theo khảo sát của IDC, tới năm 2007 vẫn chỉ có 17% các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam cho biết đã sử dụng dịch vụ BPO.


Các djch vụ BPO đã có nhiều doanh nghiệp đang cung cấp chủ yếu như: bảo vệ, kế toán tài chính, luật và dự án IT.
Hiện tại, không ít lãnh đạo doanh nghiệp chưa hiểu rõ BPO là gì? Có lợi ích gì và cần cân nhắc những gì trước khi quyết định triển khai BPO?
Để có thể cung cấp dịch vụ BPO, doanh nghiệp phải có khả năng thay đổi sáng tạo và hướng tới việc cung cấp dịch vụ với quy mô lớn, có thể chia sẻ mạo hiểm với khách hàng và có khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói. Đối chiếu những tiêu chí này thì rất ít doanh nghiệp Việt Nam dám “dấn thân” vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ BPO.


Thuê ngoài các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ IT, kế toán thuế, bảo vệ, quản lý lương, kiểm toán nội bộ, quản lý hồ sơ, tuyển dụng, huấn luyện, call center, data center, headhunter… đang và sẽ trở thành xu thế tất yếu đối với các tổ chức, doanh nghiệp


BPO được coi như một phương pháp tiết kiệm chi phí tổ chức thực hiện công việc hoặc sản xuất những sản phẩm mà một công ty cần phải có. Và đó không phải dịch vụ hoặc sản phẩm chủ chốt trong việc duy trì vị trí của công ty trên thị trường, do vậy họ có thể thuê gia công ngoài.